Persoonsgegevens

Normal skilt.png

Algemeen
Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie, die op één of andere manier naar jou herleid kunnen worden. Als je onze website gebruikt, verzamelen en verwerken we een hele reeks van dat soort informatie. Dat gebeurt bijv. bij gewone toegang tot inhoud, als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan wedstrijden of onderzoeken, je registreert als gebruiker of abonnee, bij overig gebruik van diensten of als je een aankoop doet via onze website.

Wij verzamelen en verwerken over het algemeen de volgende soorten informatie: Een unieke ID en technische informatie over jouw computer, tablet of mobiele telefoon, jouw IP-adres, jouw geografische locatie en welke websites je aanklikt (interesses). Voor zover je hier zelf toestemming voor geeft en deze informatie zelf invoert, verwerken we daarnaast: Naam, telefoonnummer, e-mail, adres en betalingsgegevens. Dat gebeurt over het algemeen bij het aanmaken van een login of bij een aankoop.

Veiligheid
We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen, dat jouw gegevens onopzettelijk of op onwettige wijze worden verwijderd, openbaar gemaakt, verhandeld, gewijzigd, bekend worden bij onbevoegden, worden misbruikt of in strijd met de wetgeving worden verwerkt.

Doel
De gegevens worden gebruikt om jou als gebruiker te identificeren, jou de advertenties te tonen, die hoogstwaarschijnlijk voor jou het meest relevant zijn, om jouw aankopen en betalingen te registreren en om jou de diensten te kunnen leveren, waar jij om hebt gevraagd, zoals bijv. het toesturen van een nieuwsbrief. Daarnaast gebruiken we de gegevens om onze diensten en de inhoud van de website te optimaliseren.

Bewaarperiode
De gegevens worden bewaard gedurende de periode, die volgens de wetgeving is toegestaan en we verwijderen de gegevens, wanneer we die niet meer nodig hebben. De bewaarperiode is afhankelijk van de gegevens en de reden voor het bewaren ervan. Het is derhalve niet mogelijk om een algemeen tijdsbestek te noemen voor het moment waarop de informatie wordt verwijderd.

Verstrekking van gegevens
Data over jouw gebruik van de website, welke advertenties jij ontvangt en evt. aanklikt, jouw geografische locatie, geslacht en leeftijdssegment, etc. worden verstrekt aan derden in de mate waarin deze gegevens bekend zijn. Je kunt zien om welke derden het gaat in het tabblad ”Cookies” hierboven. De gegevens worden gebruikt om gericht advertenties te kunnen plaatsen.

Daarnaast maken we gebruik van een serie derde partijen om data op te slaan en te verwerken. Deze partijen verwerken de gegevens uitsluitend ten behoeve van ons en mogen deze niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Het verstrekken van persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres e.d. kan slechts plaatsvinden als jij hiervoor toestemming geeft. We maken alleen gebruik van dataverwerkers in de EU of in landen, die jouw gegevens voldoende kunnen beschermen.

Inzage en klachten
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens van jou wij verwerken. Je kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken van jouw gegevens. Je kunt ook jouw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens intrekken. Als de gegevens die over jou verwerkt worden verkeerd zijn, heb je het recht om deze te laten wijzigen of verwijderen. Een verzoek hiertoe kun je sturen naar: normalit@normal.dk.

Uitgever
Deze website is eigendom van en wordt gepubliceerd door:

NORMAL A/S

Godthåbsvej 41
DK-8660 Skanderborg
Normalit@normal.dk