Algemene privacyverklaring van NORMAL

Bij NORMAL A/S (“NORMAL”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”) hechten we veel belang aan vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging. Daarom beschrijven we in deze privacyverklaring hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

Gebruikers van de website

Dit hoofdstuk bevat het beleid van NORMAL voor het verwerken van persoonsgegevens van gebruikers van de website van NORMALwww.normal.nl

Verzamelen van persoonsgegevens

NORMAL kan in de volgende gevallen uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Als u onze website bezoekt en gebruikt
 • Als u zich voor de nieuwsbrief van NORMAL aanmeldt
 • Als u met NORMAL communiceert
 • Als u gebruikmaakt van andere functies en diensten van NORMAL

Typen persoonsgegevens

NORMAL kan de volgende typen persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke identificatiegegevens
 • Interesses
 • IP-adres
 • Informatie over uw gebruik van onze websites

Doeleinden van deze verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Behandelen van uw vragen
 • Algemene communicatie
 • Support
 • Product- en dienstontwikkeling
 • Statistiek en analyse

Verwerkingsgrondslagen

NORMAL verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk op een of meer van de onderstaande grondslagen:

 • Gerechtvaardigde belangen: In de meeste gevallen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op onze gerechtvaardigde belangen om bijv. statistieken bij te houden, analyses te doen, marketingactiviteiten uit te voeren (waarvoor geen toestemming nodig is), support te bieden en onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen (AVG artikel 6, (1), (f)).
 • Toestemming: NORMAL gebruikt uw persoonsgegevens alleen om u per e-mail informatie over onze producten, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal te bezorgen als u hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, tenzij het wettelijk toegestaan is om zonder uw toestemming contact met u op te nemen (AVG artikel 6, (1), (a)).

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites. U kunt meer lezen over het gebruik van cookies in onze cookieverklaring, die u via de volgende link bereikt: https://www.normal.dk/cookies/

Gebruikers van apps

Dit hoofdstuk bevat het beleid van NORMAL voor het verwerken van persoonsgegevens van gebruikers van de app van NORMAL.

Verzamelen van persoonsgegevens

NORMAL kan in de volgende gevallen uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Als u onze apps downloadt en gebruikt
 • Als u een gebruiker aanmaakt
 • Als u met NORMAL communiceert
 • Als u gebruikmaakt van andere functies en diensten van NORMAL

Typen persoonsgegevens

NORMAL kan de volgende typen persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke identificatiegegevens
 • Interesses
 • Informatie die u opgeeft, als u een gebruiker aanmaakt
 • IP-adres
 • Informatie over uw gebruik van onze apps
 • Betaalkaartgegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Appversie
 • Digitale voetafdruk

Doeleinden van deze verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Onze apps en de daarin aangeboden diensten aan u beschikbaar stellen
 • Beheer van gebruikersaccounts
 • Nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie
 • Marketing in het algemeen
 • Behandelen van uw vragen
 • Algemene communicatie
 • Support
 • Product- en dienstontwikkeling
 • Statistiek en analyse

Verwerkingsgrondslagen

NORMAL verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk op een of meer van de onderstaande grondslagen:

 • Gerechtvaardigde belangen: In de meeste gevallen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op onze gerechtvaardigde belangen om bijv. statistieken bij te houden, analyses te doen, marketingactiviteiten uit te voeren (waarvoor geen toestemming nodig is), support te bieden en onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen (AVG artikel 6, (1), (f)).
 • Toestemming: NORMAL gebruikt uw persoonsgegevens alleen om u per e-mail informatie over onze producten, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal te bezorgen als u hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, tenzij het wettelijk toegestaan is om zonder uw toestemming contact met u op te nemen. Bovendien verwerken we uw betaalkaartgegevens en aankoopgeschiedenis alleen met uw toestemming (AVG artikel 6, (1), (a)).
 • Contractuele verplichtingen: In bepaalde gevallen is verwerking van uw persoonsgegevens nodig om een contract tussen NORMAL en u te vervullen, bijv. als u een gebruiker aanmaakt (AVG artikel 6, (1), (b)).

Gebruikers van de webshop

Dit gedeelte bevat het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens door NORMAL bij bezoek aan en kopen in de webshop.

Het verzamelen van persoonsgegevens

NORMAL kan in de volgende gevallen uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Wanneer u onze webshop bezoekt
 • Als u artikelen koopt in onze webshop
 • Verwerking en levering van uw bestelling
 • Klantenservice
 • Tracking om uw gebruikerservaring te verbeteren
 • Wettelijke vereisten

Typen persoonsgegevens

NORMAL kan de volgende soorten informatie over u verzamelen, verwerken en opslaan om uw bestelling uit te voeren:

 • Uw aankopen
 • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • Digitale voetafdruk

Doeleinden van deze verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Uitvoering van uw aankopen
 • Orderverwerking en levering
 • Verzoeken en klachten van de klant
 • Statistiek en analyse

Verwerkingsgrondslagen

NORMAL verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk op een of meer van de onderstaande grondslagen:

 • Gerechtvaardigde belangen: In de meeste gevallen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op onze gerechtvaardigde belangen o.a, in verband met statistieken, analyses, marketing (waarvoor geen toestemming nodig is), ondersteuning en verbetering en ontwikkeling van onze producten en diensten (AVG artikel 6, (1), (f)).
 • Wettelijke verplichting: Het verwerken van gegevens over uw betalingen en aankopen is nodig om te voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van boekhouding, btw en marketing. (AVG artikel 6, (1), (c )).
 • Contractuele verplichtingen: In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om een contract tussen NORMAL en u na te komen (AVG artikel 6, (1), (b)).

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites. U kunt meer lezen over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid, dat u kunt vinden op: https://www.normal.dk/cookies/

Klanten en bezoekers van de winkels van NORMAL

Dit hoofdstuk bevat het beleid van NORMAL voor het verwerken van persoonsgegevens van klanten en andere bezoekers in de winkels van NORMAL.

Verzamelen van persoonsgegevens

NORMAL kan in de volgende gevallen uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Als u onze winkels bezoekt
 • Als u in onze winkels artikelen koopt

Typen persoonsgegevens

NORMAL kan de volgende typen persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Uw aankopen
 • Betaalgegevens
 • Foto- en videomateriaal voor het bewaken van onze winkels

Doeleinden van deze verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Uitvoeren van uw aankopen
 • Instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering

Verwerkingsgrondslagen

NORMAL verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk op een of meer van de onderstaande grondslagen:

 • Gerechtvaardigde belangen: In de meeste gevallen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op onze gerechtvaardigde belangen om een rechtsvordering met betrekking tot AVG artikel 6, (1), (f) te kunnen instellen, onderbouwen of uitoefenen. Het gaat bijv. om het verwerken van beeld- en videomateriaal voor het bewaken van onze winkels en het verwerken van gegevens in verband met reclamaties.
 • Wettelijke verplichting: Het verwerken van gegevens over uw betalingen en aankopen is nodig om aan de geldende boekhoudwetgeving, btw-wetgeving en marketingwetgeving te voldoen. (AVG artikel 6, (1), (c )).

Contactpersonen bij leveranciers en andere samenwerkingspartners

Dit hoofdstuk bevat het beleid van NORMAL voor het verwerken van persoonsgegevens van eigenaren van eenmansbedrijven of contactpersonen bij leveranciers en andere partners die met NORMAL samenwerken.

Verzamelen van persoonsgegevens

NORMAL kan in de volgende gevallen uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Als uw bedrijf of het bedrijf waar u werkt, een overeenkomst met NORMAL sluit
 • Als u interesse voor producten en diensten van NORMAL hebt getoond, bijv. door uw visitekaartje aan NORMAL te geven
 • Als u met NORMAL samenwerkt en communiceert

Typen persoonsgegevens

NORMAL kan de volgende typen persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke identificatiegegevens
 • individuele gegevens, bijv. voorkeurstalen
 • Organisatorische gegevens, bijv. bedrijfsnaam en -adres, functietitel, beroepssector, primaire werkplek en land
 • Contractuele gegevens, bijv. orders, facturen, contracten en andere overeenkomsten tussen uw bedrijf (of uw werkgever) en NORMAL die eventueel uw contactgegevens e.d. bevatten
 • Financiële gegevens, bijv. betalingsvoorwaarden, bankgegevens en kredietbeoordelingen

Zulke informatie kunnen wij rechtstreeks van u ontvangen (hoofdzakelijk via mails en andere correspondentie met u) of van derden, bijv. uw werkgever.

Doeleinden van deze verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Algemene planning, uitvoering en beheer van samenwerkingen, met inbegrip van contracten
 • Administratie, bijv. verwerking van betalingen, evaluatie van kredietbeoordelingen, boekhouding, audit, maar ook support
 • Nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie
 • Behandelen van uw vragen
 • Algemene communicatie
 • Product- en dienstontwikkeling
 • Statistiek en analyse
 • Naleven van geldende wetgeving en richtlijnen, bijv. vervullen van onze verplichtingen om illegale praktijken te voorkomen
 • Behandelen van geschillen

Verwerkingsgrondslagen

NORMAL verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk op een of meer van de onderstaande grondslagen:

 • Contractuele verplichtingen: In bepaalde gevallen is verwerking van uw persoonsgegevens nodig om een contract te vervullen (AVG artikel 6, (1), (b)).
 • Gerechtvaardigde belangen: Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen om bijv. onze normale bedrijfsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met wettige en eerlijke handelspraktijken, met inbegrip van planning, uitvoering en beheer van de samenwerking, of van ons gerechtvaardigde belang om bijv. statistieken bij te houden, kredietbeoordelingen of analyses te doen, marketingactiviteiten uit te voeren (waarvoor geen toestemming nodig is), support te bieden en onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen. De verwerking kan ook nodig zijn voor ons gerechtvaardigde belang om fraude te voorkomen of rechtsvorderingen in te stellen, te onderbouwen of uit te oefenen (AVG artikel 6, (1), (f)).
 • Wettelijke verplichting: Het verwerken van uw persoonsgegevens kan in sommige gevallen nodig zijn om wettelijke verplichtingen na te komen, bijv. onze verplichting om illegale praktijken te voorkomen (AVG artikel 6, (1), (c)).
 • Toestemming: In bijzondere gevallen en alleen als er geen andere verwerkingsgrondslag van toepassing is, kan NORMAL u apart om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken (AVG artikel 6, (1), (a)). NORMAL gebruikt bijv. uw persoonsgegevens alleen om u per e-mail informatie over onze producten, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal te bezorgen als u hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, tenzij het wettelijk toegestaan is om zonder uw toestemming contact met u op te nemen.

Overdracht aan andere gegevensverantwoordelijken en gegevensverwerkers

Om de bovenstaande doeleinden te vervullen kunnen wij toegang tot uw persoonsgegevens verlenen aan derden die relevante diensten leveren in een contractuele relatie met NORMAL. Dat kunnen bijv. it-bedrijven, e-mailproviders of marketingleveranciers zijn. Zulke dienstenleveranciers mogen alleen persoonsgegevens verwerken volgens onze instructies voor aangegane overeenkomsten met gegevensverwerkers.

Gaandeweg kan de bedrijfsstructuur van NORMAL veranderen, bijv. bij een volledige of gedeeltelijke verkoop van NORMAL. Bij gedeeltelijke overdracht van activa die persoonsgegevens bevatten, is de verwerkingsgrondslag voor de hiermee verbonden overdracht van persoonsgegevens in principe AVG artikel 6, (1), (f), aangezien NORMAL een gerechtvaardigd belang heeft om delen van zijn activa over te dragen en commerciële veranderingen uit te voeren.

Voor het overige worden uw persoonsgegevens in principe niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming. Het kan echter in bepaalde omstandigheden binnen de kaders van de wet nodig zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan:

 • Politie
 • Advocaten
 • Accountants
 • Rechtbanken
 • Overheidsinstanties
 • Potentiële kopers
 • Filialen van het concern

Als uw persoonsgegevens worden overgedragen aan gegevensverwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in landen buiten de EU/EER waar de bescherming ontoereikend is, worden voor deze overdracht de standaardcontracten van de Commissie gebruikt.

Opslag van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wanneer dit niet meer het geval is, wordt de informatie verwijderd. U kunt ons ook vragen om persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen. We zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de informatie te bewaren of als de informatie relevant is voor een dreigende of lopende zaak/geschil.

Gegevensverantwoordelijke en contactgegevens

NORMAL is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

NORMAL heeft de volgende bedrijfsgegevens:

NORMAL A/S
CVR-nr. 34883793
Godthåbsvej 41
8660 Skanderborg
Denemarken

Als geregistreerde hebt u de volgende rechten:

 • U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben
 • U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door ons
 • U hebt recht op rectificatie of verwijdering van uw gegevens, zij het met bepaalde wettelijke uitzonderingen, o.a. volgens de boekhoudingswet
 • U hebt het recht om ons om beperking van uw persoonsgegevens te vragen
 • in bepaalde omstandigheden kunt u ook vragen dat u een kopie van uw persoonsgegevens ontvangt en dat de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, aan een andere gegevensverantwoordelijke worden doorgegeven (dataportabiliteit)
 • U kunt de eventuele toestemmingen die u hebt gegeven, altijd intrekken. Wij verwijderen dan uw persoonsgegevens, tenzij we op andere grondslag kunnen doorgaan met de verwerking. Onze nieuwsbrief bevat onderaan een link waarmee u zich kunt afmelden

Als u van deze rechten gebruik wilt maken of als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar dataprivacy@normal.eu

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, PO Box 93374, 2509 AJ DEN HAAG, telephone (+31) - (0)70 - 888 85 00.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bij wijzigingen wordt de datum onder aan de verklaring aangepast. Deze te allen tijde geldende privacyverklaring is beschikbaar op onze websites en in onze app “NORMAL”.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus 2020.