Privacyverklaring voor de pagina’s van NORMAL op Facebook en Instagram

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze persoonsgegevensverklaring is van toepassing op de verwerking door NORMAL A/S (“NORMAL”) van de persoonsgegevens die u achterlaat of opgeeft als u de Facebook-pagina of Instagram-pagina van NORMAL (“Pagina’s”) bezoekt. Deze privacyverklaring vult de algemene persoonsgegevensverklaring van Facebook Ireland Ltd. (“Facebook”) aan, met inbegrip van de persoonsgegevensverklaring van Facebook die op Instagram van toepassing is.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor mijn persoonsgegevens?

NORMAL en Facebook zijn samen de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

De bedrijfsgegevens van NORMAL zijn:

Normal A/S
Adres: Godthåbsvej 41, 8660 Skanderborg
CVR-nr.: 34883793
E-mail: Dataprivacy@normal.eu

De bedrijfsgegevens van Facebook zijn:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
D2 Dublin
Ierland
CVR-nr.: 462932

NORMAL volgt de richtlijnen van Datatilsynet (Deens Bureau voor Gegevensbescherming) over gezamenlijke gegevensverantwoordelijkheid en NORMAL probeert met de beschikbare hulpmiddelen u zo goed mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de Pagina’s bezoekt. We proberen samen met andere bedrijven een voortdurende dialoog met Facebook te voeren over het reguleren van de gezamenlijke gegevensverantwoordelijkheid.

Facebook heeft in dit verband een bijlage gepubliceerd over de gezamenlijke gegevensverantwoordelijkheid voor “Facebook Insights” die u via volgende link bereikt: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Welke persoonsgegevens worden op Facebook verzameld?

Afhankelijk van uw gedrag op de Pagina’s kunnen NORMAL en Facebook de volgende persoonsgegevens van u ontvangen:

 • Of u “vind-ik-leuks” of andere reacties op de Pagina’s geeft
 • Commentaren die u de Pagina’s plaatst
 • Dat u de Pagina’s hebt bezocht
 • Uw gedrag en interesses op de Pagina’s
 • Persoonsgegevens die bij deelname aan wedstrijden worden verzameld

Verder verzamelt Facebook statistische gegevens over het gedrag van bezoekers op de Pagina’s, waaronder leeftijd, sekse, relatiestatus, werk, levensstijl, interessegebieden, aankopen en geografische positie. Hiervoor plaatst Facebook cookies op uw apparaat wanneer u de Pagina’s bezoekt. Alle cookies bevatten een unieke identificatiecode die twee jaar lang actief blijft, tenzij ze voor het verlopen van deze periode worden verwijderd. Deze cookies stellen Facebook in staat uw persoonsgegevens te ontvangen, op te slaan en te verwerken.

Als u meer wilt lezen over Facebook-cookies op de Pagina’s, verwijzen we u naar de algemene cookieverklaring van Facebook. Zie de volgende link voor de cookieverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?

NORMAL gebruikt uw persoonsgegevens ook om producten te verbeteren, de Pagina’s verbeteren onderzoeken uit te voeren, statistieken bij te houden, en de diensten en producten van NORMAL te ontwikkelen en te beschermen, ook op basis van uw feedback. NORMAL gebruikt in dit verband geaggregeerde gegevens die Facebook door middel van zijn cookies beschikbaar stelt, bijv. leeftijd, sekse, relatiestatus, werk, levensstijl, interessegebieden, aankopen en geografische positie.

Facebook verwerkt uw persoonsgegevens onder andere om zijn advertentiesysteem te kunnen verbeteren en om NORMAL statistieken te geven die Facebook onder andere samenstelt op basis van uw bezoek op de Pagina’s, dit met de bedoeling om te adverteren en de activiteiten op de Pagina’s aan te passen. Met behulp van cookies weten Facebook en NORMAL dus of u de Pagina’s leuk vindt en of u ze volgt, en of u de toepassingen van de Pagina’s gebruikt. Zo kunnen Facebook en NORMAL de content op de Pagina’s aanpassen en functies ontwikkelen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

Wat is de juridische basis voor deze verwerking?

NORMAL verwerkt uw persoonsgegevens op basis van zijn gerechtvaardigd belang om zijn producten en diensten te verbeteren (AVG artikel 6, (1), (f)).

Facebook verwerkt uw persoonsgegevens op grond van zijn gerechtvaardigde belangen, met inbegrip van het belang om een innovatieve, individueel aangepaste, veilige en rendabele dienst te leveren (AVG artikel 6, (1), (f)). Facebook verwerkt ook uw persoonsgegevens in overeenstemming met uw toestemming, die u steeds kunt intrekken via uw Facebook-instellingen (AVG artikel 6, (1), (a)).

Voor meer informatie over de juridische basis voor het verwerken van persoonsgegevens door Facebook verwijzen we naar algemene Privacyverklaringen van Facebook onder het punt “Wat is onze juridische basis voor gegevensverwerking?”

Zie de volgende link voor de Privacyverklaring van Facebook voor Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Zie de volgende link voor de Privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy#

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

NORMAL geeft uw persoonsgegevens nooit door aan andere bedrijven.

Facebook kan persoonsgegevens onder andere met de volgende categorieën ontvangers delen:

 • Intern, met Facebook-bedrijven
 • Extern, met Facebook-partners die analysediensten gebruiken
 • Adverteerders
 • Andere personen die de Pagina’s gebruiken
 • Samenwerkende onderzoeksbureaus
 • Wetenschappelijk onderzoekers en academici

Voor meer informatie over wie uw persoonsgegevens van Facebook ontvangt, verwijzen we naar de algemene Privacyverklaringen van Facebook onder het punt “Hoe worden deze gegevens gedeeld?”

Uw persoonsgegevens kunnen door Facebook aan Facebook USA worden overgedragen. U vindt meer informatie daarover in de algemene Privacyverklaring van Facebook onder het punt “Hoe verwerken en verplaatsen we gegevens ten behoeve van onze internationale diensten?”

Zie de volgende link voor de Privacyverklaring van Facebook voor Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Zie de volgende link voor de algemene Privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy#

Opslag van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wanneer dit niet meer het geval is, wordt de informatie verwijderd. U kunt ons ook vragen om persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen. We zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de informatie te bewaren of als de informatie relevant is voor een dreigende of lopende zaak/geschil.

Welke rechten heb ik?

Volgens de AVG-wetgeving hebt u een aantal rechten:

 • U hebt te allen tijde recht op inzage in de persoonsgegevens die NORMAL en Facebook van u verwerken, zij het met bepaalde wettelijke uitzonderingen.
 • U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren, verwijderen of blokkeren.
 • U hebt in bepaalde gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten begrenzen.
 • U hebt het recht om uw eigen persoonsgegevens op te vragen en in bepaalde gevallen om persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan een andere gegevensverantwoordelijke te laten overdragen (dataportabiliteit).

Als gebruiker van Facebook of Instagram kunt u uw eigen privacyinstellingen wijzigen en op die manier bepalen hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt als u de Pagina’s bezoekt en gebruikt.

Op Instagram kunt u uw instellingen wijzigen onder ‘Privacy’ in het menu ‘Instellingen’.

Zie de volgende links om uw instellingen op Facebook te wijzigen:https://www.facebook.com/ads/preferences en https://www.facebook.com/settings

Met wie kan ik contact opnemen?

De algemene opzet van Facebook en de overeenkomsten die NORMAL met Facebook heeft gesloten, bepalen dat u zich tot Facebook moet wenden als u gebruik wilt maken van uw rechten. Dat komt doordat praktisch gezien alleen Facebook in staat is om de maatregelen te nemen die meestal nodig zijn om aan uw verzoeken te voldoen.

Als u echter van mening bent dat NORMAL uw verzoek kan inwilligen, kunt u uiteraard ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Voor meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens kunt u op onze website de algemene Privacyverklaring van NORMAL lezen.

Zie de volgende link voor de algemene Privacyverklaring van NORMAL: https://www.normal.nl/privacyverklaring/algemene-privacyverklaring/

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook en voor de contactgegevens van Facebook kunt u de algemene Privacyverklaring van Facebook lezen. Zie daarvoor de volgende link:https://www.facebook.com/about/privacy# Zie de volgende link voor de Privacyverklaring van Facebook voor Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Als u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u mailen naar dataprivacy@normal.eu

Als uw klacht niet wordt verholpen door ons, en u wilt dat de kwestie wordt afgehandeld, dan kunt u zich tot Datatilsynet wenden:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefoon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus 2020.